FTJ - Farmer The Journalist

 Leena Sharma Leena Sharma Mandi, Himachal Pradesh
Ajay Chouhan Ajay Chouhan Burhanpur, Madhya Pradesh
Akash Yadav Akash Yadav Niwari, Madhya Pradesh
Ashok Thakur Ashok Thakur Kullu, Himachal Pradesh
Bhagwan Ram Bhagwan Ram Sikar, Rajasthan
Dhanraj Nagar Dhanraj Nagar Jhalawar, Rajasthan
Gyanesh Tiwari Gyanesh Tiwari Shahjahanpur, Uttar Pradesh
Jamil Ahmed Jamil Ahmed Sultanpur, Uttar Pradesh
Manu Kumari Manu Kumari Hamirpur, Himachal Pradesh
Mohan Lal Mohan Lal Bikaner, Rajasthan
RATNESHWAR KUMAR RATNESHWAR KUMAR Siwan, Bihar
Sadar saifi Sadar saifi Pilibhit, Uttar Pradesh
Saket Awasthi Saket Awasthi Banda District, Uttar Pradesh
Suresh Kumar Kushwaha Suresh Kumar Kushwaha Kanpur Nagar, Uttar Pradesh
Suresh Yadav Suresh Yadav ,